خمیر مجسمه سازی  S.N.M ساخت کشور ترکیه دارای کیفیت بسیار زیاد و ماندگاری بالا مناسب برای مجسمه سازان ، انیماتورها و هنرمندان در تمام گروه سنی میباشد .

مجسمه سازی دیگر همانند گذشته نیست.
لوازم کار و مواد اولیه تغییرات بسیاری پیدا کرده و هنرمندان مجسمه ساز بیش‌ از پیش اشتیاق به خلق آثار هنری پیدا کرده اند.
مجسمه سازی هنری است که نیازمند خلاقیت و ظرافت می باشد و این هر دو در وجود خانم ها به ودیعه گذاشته شده است.
همواره عده بانوان شرکت کننده در کلاس های آموزشی و بالأخص آموزش های هنری و مجسمه سازی در حال افزایش است.
امروزه کمتر کسی را می توان دید که در یکی از رشته های هنری آموزش ندیده باشد.

خمیرهای مجسمه سازی
در قالب گیری و هم چنین ساخت مجسمه ها نقش دارند که خود نیازمند آموزش ویژه ای است.