حلال سیلیکون POA 

 

حلال سیلیکون POA
حلال سیلیکون POA

 

حلال سیلیکون محلولی جدید تولید شده توسط کمپانی B.K.H کانادا با ویسکوزیته پائین برای استفاده در انواع سیلیکون ها میباشد .

حلال POA پایه حلال یک محصول یک جزئی بر پایه سیلیکون ، با بنیان حلال و اشباع کننده سیلیکون می باشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری سیلیکون به داخل منافذ سطح سیلیکون نفوذ میکند. این محصول مطابق با استانداردهای بین المللی قابل بررسی می باشد.

این نوع حلال بدون رنگ و بو میباشد و برای رقیق تر کردن سیلیکون و پائین آوردن سختی و ویسکوزیته سیلیکون بسیار مفید است .

موارد استفاده :

۱- روغن سیلیکون ها

۲- سیلیکون LSR

۳- سیلیکون RTV

۴- سیلیکون HTV