حلال اپوکسی محلولی جدید تولید شده توسط کشور ترکیه حلال اپوکسی با ویسکوزیته پائین برای استفاده در انواع رزین های اپوکسی شفاف و فایبر میباشد .

حلال SOLVENTS یک محصول یک جزئی بر پایه اپوکسی ، با بنیان حلال و اشباع کننده اپوکسی می باشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری اپوکسی شفاف به داخل منافذ سطح اپوکسی نفوذ میکند. این محصول مطابق با استانداردهای بین المللی قابل بررسی می باشد.

این نوع حلال بدون رنگ و بو میباشد و برای رقیق تر کردن اپوکسی و پائین آوردن ویسکوزیته اپوکسی و رفع حباب های داخل رزین اپوکسی شفاف بسیار مفید است .

موارد استفاده :

۱کف پوش های سه بعدی اپوکسی

۲رزین های اپوکسی شفاف

۳صنایع ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

۴تولید قطعات تزئینی و شفاف با رزین اپوکسی